Ангренажна верига Hot Cams 126 звена

Безшумна верига
Изключителните термично обработени връзки създават отлична устойчивост на триене и удар
Проектиран да надвишава OEM спецификациите и допустимите отклонения.
PE-09250758

Цена: 90 лв.